Autorská práva

Dílo publikované na těchto stránkách lze ukládat pro vlastní potřebu. Jakékoli jeho další šíření je možné pouze za následujících podmínek: CC BY-NC-ND 3.0 CZ.

1/ UVEĎTE PŮVOD DÍLA¹ 
2/ NEUŽÍVEJTE DÍLO KOMERČNĚ
3/ ZACHOVEJTE PŮVODNÍ PODOBU²

Mimo tyto mantinely je šíření díla podmíněno předchozím výslovným písemným svolením autora. Autorská práva vznikají okamžikem vytvoření díla, nejsou podmíněna patentováním díla a jakékoli jejich porušení podléhá sankci podle autorského zákona. Je třeba pamatovat na to, že mnohé z toho co zde prezentuji, co jsem vytvořil, má svého obchodního majitele! Jedná se zvláště o loga, grafické prvky apod.


1/ Uvedení původu díla znamená uvést autora. Pokud je to možné, uvést i název díla a URL odkaz na dílo, popřípadě odkaz na text či knihu, jejíž součástí dílo je. Je třeba brát na vědomí, že některé části těchto stránek (například ilustrační fotografie opatřené jménem autora) nejsou mým autorským dílem!

2/ Dílo je možné šířit pouze v jeho původní podobě, nikoli jako díla z něj odvozená.