Adon Haselichot

01.01.2018

Tento velmi oblíbený pijut vznikl v období mezi 11. a 13. století. Je součástí kajícných modliteb (selichot) v podzimním svátečním období mezi Jom terua (Den troubení) a Jom kipur (Den smíření), v období tzv. Vysokých svátků. Báseň se koncipována akrosticky – počáteční písmena (znaky) veršů a jejich počet odpovídají abecedě (alefbet). Ve zdejším výběru naleznete interpretace těchto autorů: Moše Havuša, Erez Jechiel, Avišaj a Icik Ešel, Meidad Tasa.

Pozn.: Zde přiložený překlad není úplný, jde o výběr vešů začínajících znaky אבגד...טיכל...מנסע.

אֲדון הַסְּלִיחות בּוחֵן לְבָבות
גּולֶה עֲמוּקות דּובֵר צְדָקות
חָטָאנוּ לְפָנֶיךָ רַחֵם עָלֵינוּ

הָדוּר בְּנִפְלָאות וָתִיק בְּנֶחָמות
זוכֵר בְּרִית אָבות חוקֵר כְּלָיות
חָטָאנוּ לְפָנֶיךָ רַחֵם עָלֵינוּ

טוב וּמֵטִיב לַבְּרִיּות יודֵעַ כָּל נִסְתָּרות
כּובֵשׁ עֲונות לובֵשׁ צְדָקות
חָטָאנוּ לְפָנֶיךָ רַחֵם עָלֵינוּ

מָלֵא זַכִּיּוּת נורָא תְהִלּות
סולֵחַ עֲונות עונֶה בְּעֵת צָרות
חָטָאנוּ לְפָנֶיךָ רַחֵם עָלֵינוּ

Pane odpuštění, zkoumáš srdce,
odhalujíc jeho hlubiny spěješ ku spravedlnosti.
Zhřešili jsme před Tebou, smiluj se nad námi!

Jsi dobrý a laskavý ke svému stvoření, znáš vše skryté,
dobyvateli hříchů oděný spravedlností.
Zhřešili jsme před Tebou, smiluj se nad námi!

Pln ryzosti,* úžasný ve chvalozpěvech,
odpouštíš provinění, odpovídáš v čase soužení.
Zhřešili jsme před Tebou, smiluj se nad námi! 


* neposkvrněný