Celooběti Hospodinu

11.07.2015

MASO, CHLÉB A NÁPOJ

Níže zpracovaný výčet vychází z mé potřeby ujasnit si strukturu obětí Hospodinu, tak jak jsou představené v Tóře.
Základní osou je text knihy Ba-midbar (Numeri, 28-29).

Mou oběť mého chleba k zápalné celooběti libé vůně mi hleďte obětovat v jim určený čas!
Kromě celooběti novoluní a její moučné oběti a kromě stálé oběti a její moučné oběti a jejich úliteb podle jejich pravidla obětujte libovonnou zápalnou oběť Hospodinu.

Pozn.: Zvíře vždy bez vady, ovce vždy roční, mouka vždy jemná, olej vždy lisovaný. Moučná oběť a úlitba ke každému jednomu kusu oběti. Sváteční oběti následují po denních (ranních) obětech ve všech svátečních dnech.


KAŽDODENNÍ CELOOBĚŤ

(C) Celooběť - maso ► denně 2x ovce - první ráno, druhá odpoledne

(M) Moučná oběť - chléb ► 1/10 éfy mouky + 1/4 hinu oleje
Stálá celooběť (jak byla připravena na hoře Sinaj) je libou vůní zápalné celooběti Hospodinu.

(U) Úlitba - nápoj ► 1/4 hinu na jednu ovci
Úlitbu ulij na svatém místě jako nápoj Hospodinu.

Schéma:
C ► počty kusů z býků, beranů a ovcí
M ► pravidlo - mouka napuštěná olejem: 3/10 na býka + 2/10 na berana + 1/10 na ovci (zobrazen je tedy výpočet)
U ► pravidlo - víno či jiný povolený nápoj: 1/2 na býka + 1/3 na berana + 1/4 na ovci (zobrazen je tedy výpočet)
+ kozel za hřích

Pozn.: Počty jsou níže vypsané pouze při změně.


ŠABAT

(7. den)

C ► 2x ovce
M ► 2/10 na ovce
U

Pozn.: Ukázka navýšení moučené oběti podle počtu obětovaných kusů ovcí.


ŘOŠ CHODEŠ

(novoluní)

C ► 2x býk + 1x beran + 7x ovce
M ► 6/10 na býka + 2/10 na berana + 7/10 na ovci
U ► 1/0 na býky + 1/3 na berany + 7/4 na ovce

+ kozel za hřích


PESACH

(15.–21. den 1. měsíce – Nisan)

C ► 2x býk + 1x beran + 7x ovce
M ► 6/10 na býky + 2/10 na berany + 7/10 na ovce

+ kozel za hřích


ŠAVUOT / JOM HA-BIKURIM

(6. den 3. měsíce – Sivan)

C ► 2x býk + 1x beran + 7x ovce
M ► 6/10 na býky + 2/10 na berany + 7/10 na ovce

+ kozel za hřích


ROŠ HA-ŠANA / JOM TRUA

(1. den 7. měsíce – Tišri)

C ► 1x býk + 1x beran + 7x ovce
M ► 3/10 na býky + 2/10 na berany + 7/10 na ovce

+ kozel za hřích


JOM KIPUR

(10. den 7. měsíce – Tišri)

C ► 1x býk + 1x beran + 7x ovce
M ► 3/10 na býky + 2/10 na berany + 7/10 na ovce
U
+ kozel za hřích


SUKOT

(15.–22. den 7. měsíce – Tišri)

1. den:

C ► 13x býk + 2x beran + 14x ovce
M ► 39/10 na býky + 4/10 na berany + 14/10 na ovce
U
+ kozel za hřích

2. den: 12x býk
3. den: 11x býk
4. den: 10x býk
5. den: 9x býk
6. den: 8x býk

8. den:
C ► 1x býk + 1x beran + 7x ovce
M
U
+ kozel za hřích


Obrázky:
1. Kněz u oltáře s celopalem, zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/High_Priest_Offering_Sacrifice_of_a_Goat.jpg
2. Oltář s celopalem, zdroj:https://hoshanarabbah.org/blog/2016/02/13/8020/
3. Kněz obsluhuje oltář s celopalem, zdroj: https://hoshanarabbah.org/blog/2017/03/04/altar-of-sacrifice/


aktualizováno 23. 10. 2023