Im nin'alu

01.01.2018

Im nin'alu je mystickou liturgickou básní ze 17. století. Napsal ji jemenský rabín Šalom ben Josef Šabazi (1619 – cca 1720), který se řadí mezi největší židovské básníky Jemenu - někdy se mu říká "jemenský Shakespeare"¹. Imaginace básně vychází z vidění proroka Ezechiela (Ez 1:4–21). Tato běžně známá verze Im nin'alu není textem v plném rozsahu, nýbrž krátkým komponovaným výběrem. Světově známou se stala díky interpretaci Ofry Hazy, zpěvačky s jemenskými kořeny. Ta ji poprvé představila v televizním přenosu roku 1978 jakožto členka souboru Sadnat Te'atron Shechunat Hatikva (Dílna divadla Naděje). Další verze, nikoli poslední, vyšla roku 1984 na jejím albu Jemenské písně. Ve zdejším výběru naleznete interpretace těchto autorů: Ofra Haza (1978, 1984), Šošana Damari (1954) a Ješajahu Cafri.


1/ https://en.wikipedia.org/wiki/Shalom_Shabazi (cit. 23. 7. 2018)

אם ננעלו דלתי נדיבים
דלתי מרום לא ננעלו
אל חי מרומם על כרובים
כולם ברוחו יעלו
אל חי

כי הם אלי כיסאו קרובים
יודו שמו ויהללו
חיות שהם רצוא ושבים
מיום בריאה נכללו
אל חי

גלגל ואופן רועשים
מודים שמו ומקדשים
מזיו כבודו לובשים
אל חי

ובשש כנפיים סביבים
עפים בעת יתגלגלו
יענו בקול שירים ערבים

אם ננעלו דלתי נדיבים
דלתי מרום לא ננעלו
אל חי

Je možné, že brány štědrosti se uzavřou,
avšak nebeské brány jistě zůstanou otevřené.
Živý Bůh vyvýší nad nebeská stvoření
všechny, kteří v Jeho duchu povstanou.
Živý Bůh!

Jako nebeská stvoření¹ v blízkosti trůnu
budou vzývat Jeho jméno a pět chválu,
jako živé bytosti² v neustálém v pohybu,
dokonalé ode dne stvoření.
Živý Bůh!

Soukolí³ se s rachotem otáčí.
Vzdávají díky Jeho jménu a Jeho svatým,
oděni v lesk Jeho slávy.
Živý Bůh!

Na šesti perutích, které je obklopují,
létají kolem a víří,
za hlaholu písní příjemných.

Je možné, že brány štědrosti se uzavřou,
avšak nebeské brány jistě zůstanou otevřené.
Živý Bůh!


1/  keruvim, 2/ chajot, 3/ ofanim aktualizováno 28. 5. 2024