Jen si bodni

07.06.2022

jen si bodni
                   komáre

ty odbojný
                    husare

já ti napnu
                        kůži

až křídla se ti
                      zkříží

to koukáš
                  ani muk

kéž by ti přesycen

      zadek tvůj

          PUK