Klamný opar

07.06.2022

V lese...
V lesním porostu...
V podrostu porostu...
Skýtá se borůvčí
les v lese
Pavučiny
vytváří opar
mlžný opar lesa
borůvčí
Stálý přízemní opar
držící se úponky
V lese...
V lesním porostu...
V podrostu porostu...
Borůvčí
les sám
v lese...