Laner velivsamim

01.01.2020

Tento pijut byl napsán v 16. století jemenským rabínem Saadjou Ben Josefem¹. Zpívá se v čase havdaly, obřadního oddělení šabatu – svatého dne od dnů všedních, při vstupu do bran nového týdne. Má dvě velmi populární podoby: tradiční jemenskou a izraelskou, kterou složil Avihu Medina. Cílem tohoto překladu bylo získat český text, který bude možné zpívat na Medinovu melodii. Z mého hlediska a v mém podání se dílo podařilo a tato havdalová píseň se tak u nás doma zpívá česky i hebrejsky. Ve zdejším výběru naleznete interpretace těchto autorů: Avner Levy (2006), Dudu Fisher (2008), Ofra Haza, jemenskou verzi pijutu pak od Miriam Naaman (1963).


1/ https://he.wikipedia.org/wiki/לנר_ולבשמים; https://he.wikipedia.org/wiki/סעדיה_בן_יוסף (cit. 7.3.2020).

לנר ולבשמים נפשי מייחלה
אם תיתנו לי כוס יין להבדלה

אם תתנו לי כוס יין להבדלה

סולו דרכים פנו לנבוכה
פתחו שערים לי כל מלאכי מעלה

אם תתנו לי כוס יין להבדלה

עיני אני אשא אל על בלב כוסף

ממציא צרכי לי ביום ובלילה

 אם תתנו לי כוס יין להבדלה

Pro svíci a koření toužebná je duše má.
Tak již pijme z poháru víno na havdalu¹

Pozvedněme pohár vína na havdalu.

Vy nebeští andělé² cesty mé připravte.
Odežeňte zmatenost, dokořán ať jsou mi brány.

Pozvedněme pohár vína na havdalu.

Oči vzhůru pozvedám, srdce mé se k nebi pne.
Veď mne na mých cestách, slunným dnem i tmavou nocí.

Pozvedněme pohár vína na havdalu. 


1/ oddělení, 2/ poslové