Šabat v současných mesiánských hnutích

08.07.2021

Diskuse o zachovávání Šabatu v současných mesiánských hnutích: Srovnání argumentace mesiánského judaismu na příkladu First Fruits of Zion a hnutí hebrejských kořenů na příkladu Natsarim.

Ve 20. století vznikají náboženská hnutí vyznávající Ježíše Krista v židovském mesiánském smyslu jakožto Ješuu ha-Mašiach. Tato hnutí, složená z Židů a Nežidů, jsou obecně charakteristická odklonem od tradičního křesťanského chápání Ježíše a novozákonních spisů, zvláště v otázce teologie náhrady, příklonem k židovské tradici (např. v oblasti svátků či životosprávy), podpoře Státu Izrael a důrazem na hebrejštinu, jazyk Tóry. Tato práce se zaměřuje na dvě hnutí, které představují různé koncepce přístupu v otázce identity tzv. mesiánských věřících: mesiánský judaismus na příkladu First Fruits of Zion a hnutí hebrejských kořenů na příkladu Natsarim. Práce zkoumá jejich postoj k zachovávání Šabatu židovskými i nežidovskými příslušníky obou hnutí. Pramennou základnou této práce je vybraná exegetická a misijní tvorba obou hnutí.

Symbol mesiánského judaismu
Symbol mesiánského judaismu

aktualizováno 16. 5. 2024