Touha po vyslovení

07.06.2022

Uchopíš se
Uchopíš se do rukou
sám sebe

V obětí vnitřností
a obětí kůže
Tak jak objímáš sám sebe
celý život

Až teď ucítíš teplo
teplo které nehřeje
ale cítí

Kruh objímá svůj střed
který je prázdný
Je plný v obětí sebou samým
Sděl co cítíš!

Neřekneš nic

NIC!

Vezmeš do ruky ústa
a sevření je rozpuštěno
Chopíš se pera
a obětí je ztraceno

Až obejmeš sám sebe
Hleď!
V krvi chop svou ruku
Pluh oráče co brázdí zem

Touto pečetí ověř obětí
Máš pečeť
Jí označ co řekneš

Pokud neřekneš nic