Všude jsem byl

07.06.2022

Všude jsem byl
a všechno znám.
Tady jsem plul,
spal tu i tam.

Však krása, žes
tak pln dojmů
prošel prales,
viděl Svět.
Kolik osahal pojmů,
lidu cos potkal cestou,
vznes se do nebes.

Ach, škoda jen
že v poutích
tvá mysl letěla.
Žes život
těch krajů neunes.

Žes slabý vánek
co viděl,
nic však neodnes.