Jiné

Níže zpracovaný výčet vychází z mé potřeby ujasnit si strukturu obětí Hospodinu, tak jak jsou představené v Tóře.
Základní osou je text knihy Ba-midbar (Numeri, 28-29).