Ostatní

Děkuji paní Aleně Sedlákové za vyčerpávající rozhovor týkající se nejen hostince U Kopřivů, bez kterého by tato vzpomínková mozaika nemohla vzniknout, ale též za poskytnutí snímků staré Kostelní Radouně a možnost tyto paměti publikovat.

Farní kostel sv. Víta se připomíná již roku 1348. V popisu pražské diecéze, sepsaném mezi léty 1344–1350, je jmenován mezi kostely, které odváděly s papežským svolením králi desátek (15 českých grošů pololetně od roku 1348).