Ostatní

Děkuji paní Aleně Sedlákové za vyčerpávající rozhovor týkající se nejen hostince U Kopřivů, bez kterého by tato vzpomínková mozaika nemohla vzniknout, ale též za poskytnutí snímků staré Kostelní Radouně a možnost tyto paměti publikovat.