Články a komentáře

Diskuse o zachovávání Šabatu v současných mesiánských hnutích: Srovnání argumentace mesiánského judaismu na příkladu First Fruits of Zion a hnutí hebrejských kořenů na příkladu Natsarim.

Devátý Av

08.08.2019

Devátý Av (Tiš'a be-av), který je upomínkou (nejen) zničení druhého jeruzalémského chrámu, nemusí být tak truchlivý. V Zecharjovi najdeme povzbudivou formulaci: "Toto praví Hospodin zástupů: Půst čtvrtého, půst pátého [1], půst sedmého a půst desátého měsíce se judskému domu obrátí v radostné veselí a utěšené slavnosti. Jen milujte pravdu a pokoj!"...

Pavel z Tarsu

28.03.2018

Prezentace k přednášce na téma Pavel z Tarsu v pojetí mesiánského judaismu. Cílem této prezentace je ilustrovat postoj výrazného proudu uvnitř mesiánského judaismu vůči Pavlovi z Tarsu z pohledu mesiánské organizace First Fruits of Zion. V prezentaci cituji základní postoje v tématu Pavel z Tarsu a mesiánský judaismus, představené na konferenci...

Abram Ranovič se ve svém díle O prvotním křesťanství snaží dokázat, že křesťanství má kořeny nikoli historické, ve smyslu navázání na dílo (učení) historické postavy, ale mytické (Ranovič, 230). Tím křesťanství staví na roveň mýtů a nikoli mezi náboženství historická (např. islám). Co stojí za takovouto snahou?

Stručná charakteristika tří vybraných přístupů ke svatému textu judaismu a jejich východiska: rabínský judaismus (majorita, kterou zde zastupuje ortodoxní tradice aškenázského ritu), karaitský judaismus (minorita) a mesiánský judaismus (nové hnutí). Na svátku Sukot ilustruji nejen různost tradice a rituálů, ale i pojetí výkladu Tanachu.

Prezentace k přednášce na téma Kreacionismus versus evolucionismus. Každý snad zná starý, avšak stále živý spor – na jedné straně máme vědu, na druhé "náboženství". Hádají se o pojetí světa a dokazatelnost svých pohledů na skutečnost. Toto je nabídka komentované "procházky sadem" názorových pozic kreacionismu, evolucionismu, inteligentního designu...

Martin Buber je obecně řazen do židovské filozofie 20. století. Ano. Existuje však také debata, kterou zakládají následující otázky: Co je židovská filozofie? Postačí nám k ní pouze židovský pisatel bez náznaku sepjetí s tradicí, tedy bez toho, co definuje samotné židovství? Není židovská filozofie bez Tóry a micvot něco jako judaismus bez halachy;...