Překlady

Adon Olam

21.10.2020

Adon Olam je jedním z nejznámějších hymnů židovské liturgie. Od 15. století má své místo v modlitebních knihách. Jeho autorství není doložitelné, někdy se připisuje Šlomo ibn Gabirolovi nebo Hai Gaonovi. Jeho oblíbenost přivedla na svět mnoho hudebních podob, z nichž některé tuto skladbu proslavily i mimo liturgické prostředí. Takovou verzí je...

Tento pijut byl napsán v 16. století jemenským rabínem Saadjou Ben Josefem¹. Zpívá se v čase havdaly, obřadního oddělení šabatu – svatého dne od dnů všedních, při vstupu do bran nového týdne. Má dvě velmi populární podoby: tradiční jemenskou a izraelskou, kterou složil Avihu Medina. Cílem tohoto překladu bylo získat český text, který bude možné...

Tento velmi oblíbený pijut vznikl v období mezi 11. a 13. století. Je součástí kajícných modliteb (selichot) v podzimním svátečním období mezi Jom terua (Den troubení) a Jom kipur (Den smíření), v období tzv. Vysokých svátků. Báseň se koncipována akrosticky - počáteční písmena (znaky) veršů a jejich počet odpovídají abecedě (alefbet). Ve zdejším...

Im nin'alu

01.01.2018

Im nin'alu je mystickou liturgickou básní ze 17. století. Napsal ji jemenský rabín Šalom ben Josef Šabazi (1619 - cca 1720), který se řadí mezi největší židovské básníky Jemenu - někdy se mu říká "jemenský Shakespeare"¹. Imaginace básně vychází z vidění proroka Ezechiela (Ez 1,4-21). Tato běžně známá verze Im nin'alu není textem v plném rozsahu,...

Tato hebrejská milostná píseň je známá na celém tzv. Předním východě. Napsal ji izraelský básník Moše Dor (1932-2016), hudbu složil izraelský skladatel Josef Hadar (1926-2006). Poprvé byla představena veřejnosti v podání zpěvačky Jafy Jarkoni v roce 1957. Ve zdejším výběru naleznete interpretace těchto autorů: Dalia Lavi (1974), Henry Belafonte,...