Adon Olam

21.10.2020

Adon Olam je jedním z nejznámějších hymnů židovské liturgie. Od 15. století má své místo v modlitebních knihách. Jeho autorství není doložitelné, někdy se připisuje Šlomo ibn Gabirolovi nebo Hai Gaonovi. Jeho oblíbenost přivedla na svět mnoho hudebních podob, z nichž některé tuto skladbu proslavily i mimo liturgické prostředí. Takovou verzí je...

Tento pijut byl napsán v 16. století jemenským rabínem Saadjou Ben Josefem¹. Zpívá se v čase havdaly, obřadního oddělení šabatu – svatého dne od dnů všedních, při vstupu do bran nového týdne. Má dvě velmi populární podoby: tradiční jemenskou a izraelskou, kterou složil Avihu Medina. Ve zdejším výběru naleznete interpretace těchto autorů: Avner Levy...

Tento velmi oblíbený pijut vznikl v období mezi 11. a 13. století. Je součástí kajícných modliteb (selichot) v podzimním svátečním období mezi Jom terua (Den troubení) a Jom kipur (Den smíření), v období tzv. Vysokých svátků. Báseň se koncipována akrosticky – počáteční písmena (znaky) veršů a jejich počet odpovídají abecedě (alefbet). Ve zdejším...

Im nin'alu

01.01.2018

Im nin'alu je mystickou liturgickou básní ze 17. století. Napsal ji jemenský rabín Šalom ben Josef Šabazi (1619 – cca 1720), který se řadí mezi největší židovské básníky Jemenu - někdy se mu říká "jemenský Shakespeare"¹. Imaginace básně vychází z vidění proroka Ezechiela (Ez 1:4–21). Tato běžně známá verze Im nin'alu není textem v plném rozsahu,...

Tato hebrejská milostná píseň je známá na celém tzv. Předním východě. Napsal ji izraelský básník Moše Dor (1932–2016), hudbu složil izraelský skladatel Josef Hadar (1926–2006). Poprvé byla představena veřejnosti v podání zpěvačky Jafy Jarkoni v roce 1957. Ve zdejším výběru naleznete interpretace těchto autorů: Dalia Lavi (1974), Henry Belafonte,...